Contract Manufacturing

Kvalitetssäkring

Får man kvalitet genom att reparera?

Nej, det får man inte. Grunden för en högklassig verksamhet skapas genom att utveckla och finslipa olika processer till toppnivå. Vi har tillgång till en modern och kontinuerligt förnyad maskinpark som ger oss goda utgångspunkter för en högklassig tillverkningsprocess. Våra medarbetare är kompetenta, yrkeskunniga och motiverade. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare för att på så sätt kunna erbjuda våra kunder den senaste toppkompetensen inom branschen.

Vid sidan av olika processkontroller utför vi en 100 % visuell kontroll av alla de produkter vi tillverkar. För större tillverkningsserier använder vi AOI-utrustning (Automated Optical Inspection). De flesta av produkterna programmeras och testas även elektroniskt enligt kundens specifikationer. Vid behov utför vi även test av olika förhållanden (varmt, kallt, fuktigt). Kvaliteten och processerna mäts fortlöpande med både interna och externa mätare och rapporterna om mätningarna behandlas regelbundet. Produktionens kvalitetsnivå har fastställts till att svara mot IPC-601A klass 2 och vår verksamhet styrs av ett certifierat kvalitetssystem ISO 9001:2015.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi