Contract Manufacturing

High quality electronics manufacturing services flexibly from Finland!

Welcome to MLB Electronics Oy Website! You can find general overview of our company here.
For more specific information, please contact our sales persons.

Montering

Montering

De flesta av våra produkter planeras idag med smd-komponenter och den maskinella monteringen spelar en viktig roll inom vår produktion. Vi har tillgång till tre monteringsmaskiner, av vilka en utgörs av en helautomatisk monteringslinje…

Slutmontering

Slutmontering

Förutom monterade kretskort tillverkar vi även olika apparatenheter, delmonteringar eller färdiga apparater samt ledningsserier. En typisk verksamhetsmodell vad gäller apparattillverkning är att vi tillverkar en basversion av produkten och utifrån…

Logistik

Logistik

Våra köpares gedigna erfarenhet och kompetens, en outtröttlig leveransövervakning och mottagningskontroller kombinerat med ett synnerligen finslipat verksamhetsstyrningssystem garanterar att materialen fås i rätt tid och att de…

Startsida

Vi har gått mot strömmen, jämfört med den aktuella utvecklingen inom den finländska industrin och vi har växt som företag varje år under de senaste 10 åren. Vår verksamhet har även varit lönsam och detta har gjort det möjligt för oss att investera i den senaste tekniken. Därmed har även vår produktionsverksamhet effektiviserats. Vi har utvecklat vår verksamhet på ett målmedvetet och kontrollerat sätt, företagsledningens och den övriga personalens engagemang har varit kompromisslöst.

Vi avser att fortsätta med denna strategi även i framtiden. Vi har etablerat vår position på marknaden som en flexibel leverantör av helhetstjänster. Vi är övertygade om att det även efter den senaste strukturomvandlingen inom industrin finns en efterfrågan på tillverkande elektronikindustri, såväl i Finland som utomlands. Vi kan utföra skräddarsydda, snabba leveranser och till och med ändringar av produkter mitt under en produktionsserie. Vårt mål är att växa till det största och mest högklassiga företaget inom kontraktstillverkning på den finska marknaden genom att tillverka små och medelstora produktionsserier.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi