Contract Manufacturing

Företag

MLB Electronics som företag

MLB Electronics Oy är ett finländskt företag som verkar inom kontraktstillverkning av elektronik. Företaget ägs av en fungerande ledningsgrupp, vilket garanterar ett engagemang i verksamhetens totalkvalitet. Våra styrkor är toppkvalitet, flexibilitet och snabba leveranser. Vi tillverkar monterade kretskort, ledningsserier och olika apparatenheter. Vi är ett av de äldsta företagen inom kontraktstillverkning i Finland. Företaget grundades redan år 1977. Verksamheten inleddes under namnet M-L Backman Oy. I början av år 2005 bytte företaget namn till MLB Electronics Oy som bättre beskriver dess verksamhet. Vår moderna fabrik på cirka 1 500 m2 finns i Lojo, i omedelbar närhet av riksväg 1. Avståndet till Helsingfors är cirka 50 km och avståndet till Åbo cirka 120 km. Vår personal på över 40 kompetenta och motiverade personer samt vår maskinpark som kontinuerligt förnyas garanterar att vi även i framtiden kan betjäna våra kunder på bästa möjliga sätt.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi