Contract Manufacturing

Kumppanuus ja asiakkaat

Asiakas on tärkein?

Kyllä, ilman asiakkaita meillä ei olisi mitään. Asiakkaamme ovat omien alojensa huippuosaajia ja ymmärrämme että heidän maineensa ja menestyksensä maailmalla on vahvasti myös meidän käsissämme. Asiakkainamme on isoja globaaleja yrityksiä, yhden hengen suunnittelutoimistoja ja kaikkea siltä väliltä. Liikevaihtomme on jakautunut tasaisesti eri toimialoilla toimivien asiakkaiden kesken. Näin ollen emme ole herkkiä erilaisille talouden suhdannevaihteluille.

Suurin osa asiakkaistamme on hyvin läheisiä, pitkäaikaisia kumppaneita. Avoin ja toimiva kumppanuus hyödyttää molempia osapuolia ja on taloudellisesti kannattavaa. Kannattavuus luo edellytykset toiminnan tulevaisuudelle, tekniselle kehitykselle ja tuo sitä kautta myös säästöä tuotantokustannuksissa. Parhaat hyödyt saavutetaan aina pitkissä kumppanuuksissa.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi