Contract Manufacturing

Manuell montering och lödning

På kretskorten finns också även komponenter som inte kan monteras med ytmonteringsteknik, till exempel anslutningar och effektkomponenter. Dessa delar monteras och fästs på kretskorten som ett senare arbetsskede, antingen genom att löda dem frö hand eller, i mån av möjlighet, med en våglödningsmaskin. Nästan alla produkter tillverkas i enlighet med ROHS-direktivet men vi har fortfarande även tillgång till en process för lödningar med bly.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi