Contract Manufacturing

Material och logistik

100 % leveranssäkerhet, möjligt?

Javisst, det är vårt absoluta mål. Vid sidan av produktionen spelar hanteringen av materialströmmarna en viktig roll. Våra köpares gedigna erfarenhet och kompetens, en outtröttlig leveransövervakning och mottagningskontroller kombinerat med ett synnerligen finslipat verksamhetsstyrningssystem garanterar att materialen fås i rätt tid och att de svarar mot våra kunders krav. Vi har ett heltäckande nätverk av leverantörer av elektronik-, metall- och plastdelar runtom i världen. Genom att enligt avtal förvara antingen material, halvprodukter eller färdiga produkter kan vi säkerställa att leveranserna till våra kunder sker enligt tidtabellen.

Vi följer fortlöpande upp förhållandena i vår fabrik, till exempel fukthalt och temperatur. Särskilt fuktkänsliga komponenter förvaras i vakuumförpackningar enligt tillverkarens anvisningar. Vi behov förpackar vi de färdiga produkterna i konsumentförpackningar med tillhörande bruksanvisningar och tillbehör samt levererar dem direkt till slutkunden. Verksamhetsmodellerna och avtalen skräddarsys alltid efter varje enskild kunds behov. Vi kan naturligtvis inte förutspå åtgången på alla produkter utan då utför vi ett projekt åt gången enligt principen beställning-leverans.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi