Contract Manufacturing

Partnerskap och kunder

Kunden är viktigast?

Javisst, utan kunder har vi ingenting. Våra kunder är spetskompetenta inom sina egna branscher och vi förstår att deras anseende och framgång ute i världen i hög grad även ligger i våra händer. Bland våra kunder finns stora globala företag, planeringsbyråer med en anställd och allt däremellan. Vår omsättning är jämnt fördelad mellan kunder som verkar inom olika affärsområden. Därför är vi inte känsliga för variationer i de ekonomiska konjunkturerna.

De flesta av våra kunder är mycket nära och långvariga samarbetspartners. Ett öppet och fungerande samarbete är till nytta för båda parter och är ekonomiskt lönsamt. Lönsamheten skapar förutsättningar för verksamhetens framtid, tekniska utveckling och innebär därmed även lägre produktionskostnader. Den största nyttan uppnås alltid med långvariga partnerskap.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi