Contract Manufacturing

Prototillverkning

Protoserier på några dagar?

Javisst! Vi deltar aktivt redan i produktutvecklingsskedet för olika produkter och projekt och vi levererar protoserier så gott som varje dag. För prototillverkningen finns en egen monteringsmaskin som är helt avskild från den övriga produktionen. Detta garanterar att kapaciteten snabbt finns tillgänglig. Tillverkningen av en ny produkt inleds typiskt med en granskning av dokumentationen och prissättning. I det inledande skedet utses en ansvarig kontaktperson för kunden/projektet (Key Account Manager) som sköter all kontakt med kunden.

När det gäller de mest brådskande protoförfrågningarna kan vi svara med en offert till och med inom ett dygn. Leveranstiderna är allt från några dagar till cirka två veckor. Vi ger även feedback om produktens tillverkningsmöjligheter med tanke på massproduktion. Vid behov hjälper vi även våra kunder hitta lösningar på tekniska problem men vad gäller elektronikplaneringen köper vi stödtjänster av våra specialiserade samarbetspartners.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi