Contract Manufacturing

Slutmontering

Förutom monterade kretskort tillverkar vi även olika apparatenheter, delmonteringar eller färdiga apparater samt ledningsserier. En typisk verksamhetsmodell vad gäller apparattillverkning är att vi tillverkar en basversion av produkten och utifrån den ett flertal olika variationer. Först när slutkunden beställer produkten fastställs den levererade produktens version eller modell. Vi har upptäckt att det bästa sättet att agera i sådana situationer är att förvara halvprodukter, t.ex. kretskort, samt olika komponenter som behövs för slutmonteringen.

När beställningen lämnas in kan vi snabbt leverera precis det kunden behöver. Många av våra kunder har genom att utkontraktera den egna tillverkningen frigjort resurser för sin kärnkompetens, det vill säga försäljning och marknadsföring samt utveckling av nya produkter. Denna trend har särskilt växt under de senaste åren och vi har svarat mot den ökade efterfrågan genom att bland annat utöka antalet produktionslinjer.För tillverkning av ledningsserier har vi en kap- och skalmaskin för kablar samt olika handverktyg.

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi