Contract Manufacturing

SMD montering

De flesta av våra produkter planeras idag med smd-komponenter och den maskinella monteringen spelar en viktig roll inom vår produktion. Vi har tillgång till tre monteringsmaskiner, av vilka en utgörs av en helautomatisk monteringslinje. Våra maskiner är mångsidiga, ett byte av arbetsuppgifter går snabbt och smidigt. Som lödningsprocess används huvudsakligen ångfaslödning men vi använder även en reflow-ugn. För pastatryck fins två maskiner och vad gäller större serier görs en maskinell inspektion (AOI, Automated Optical Inspection).

Minsta monterbara komponent: 0.4 x 0.2 mm (0.016” x 0.008”) (01005)

Största monterbara komponent: 56 x 56 x 15 mm (2.20” x 2.20” x 0.59”), 140g

Maximal storlek för skiva/halvfabrikat: cirka 500 mm x 500 mm

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi