Ny produktionsutrustning

På grund av ökad efterfrågan har vi investerat i att optimera produktionsprocesser genom att investera i produktionsutrustning. I november installerades en ny Mirae SMA monteringslinje för att möta den ökade efterfrågan och förvärvade samtidigt en Ersa selektiv lödmaskin för att balansera produktionsbelastningen. Förstärkningen av den nya utrustningen har gått bra och vi kan bättre möta våra kunders behov även i ett tätt schema.

0
Feed

Lämna en kommentar