Kontraktstillverkare MLB Electronics nyheter från Lojo

Ta kontakt

MLB Electronics, kontraktstillverkaren av elektronik, är en av branschens kändaste pionjärer. På den här sidan hittar du aktuella nyheter från branschen och gällande vår verksamhet. Ifall du är intresserad av våra tjänster ber vi dig kontakta oss för en offertförfrågan.

 • 19/04/2023 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Blogginlägg endast tillgängligt på finska.

  Blogginlägg endast tillgängligt på finska.

  Läs mer
 • 06/09/2022 0 Kommentarer
  Inission & Alihankinta-subcontracting trade fair

  Inission will take part in the Alihankinta-subcontracting trade fair on September 27–29, 2022. We welcome you to visit our booth and take part in our fair roulette to win amazing prizes!

  Läs mer
 • 23/06/2022 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Rainer Backman's funeral service at 8.7.2022

  Dear customers and partners,

   

  With great sadness, we announce that Rainer Backman, longtime owner and CEO of MLB Electronics, passed away on June 14 2022, exhausted by a short but serious illness. Rainer was the heart and soul of the company and his absence affects us all.

   

  Rainer’s funeral service will be held at Pyhän Laurin Kirkko in Lohja on Friday July 8th 2022 at 11:30, where everyone is welcome. A memorial service will be held among those who are invited. 

   

  Kirsi Backman, Asta Kronvall-Kettunen & Petra Löytänä
  Inission Lohja and MLB Electronics

  Läs mer
 • 21/01/2022 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Inission växer i Finland genom förvärvet av MLB Electronics Oy

  Genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja Oy har Inission AB (“Inission”) tecknat ett avtal om att förvärva 100% av MLB Electronics Oy (“MLB”). MLB är en av Finlands mest erfarna kontraktstillverkare och har ett brett utbud av tjänster genom hela tillverkningsprocessen. Förvärvet breddar Inissions portfölj och stärker positionen och närvaron i Finland.

   

  Priset för 100 % av MLB-aktierna uppgår till 1,7 MEUR, med en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,6 MEUR baserat på MLB:s intäkter för åren 2022 och 2023. Undertecknandet skedde den 21 januari 2022 och tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Aktierna kommer betalas med kontanta medel vid tillträdet.

   

  Om MLB

   

  MLB grundades 1977 och är ett EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med 45 anställda baserat i Lohja, Finland. År 2021 omsatte MLB 6,9 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Kundportföljen är väl fördelad och inkluderar kunder inom industri, medicinteknik och instrument.

   

  Strategisk motivering

   

  Med en bred kundbas, hög kompetens samt mer tillverkningskapacitet och resurser bidrar förvärvet till Inissions expansion på den finska EMS-marknaden. Förvärvet balanserar också Inissions kundportfölj både i antal och industrisegment. För MLB innebär affären att verksamheten kan förbättra service och produktutbud till sina befintliga och nya kunder i Finland.

   

  Efter förvärvet blir MLB ett dotterbolag under Inission Lohja och fortsätter vara en oberoende enhet på kort sikt frånsett att Inission Lohjas VD Pekka Väyrynen, utöver sina nuvarande arbetsuppgifter och ansvar, efterträder Rainer Backman som VD för MLB. På medellång sikt kommer företagen integreras in i varandra för att utnyttja de fördelaktiga synergier som dessa organisationer kan ge varandra.

   

  Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,7 MEUR av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor. Transaktionen beräknas ha en positiv inverkan på intäkter och rörelseresultat (EBIT) för Inission 2022.

   

  Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja:

   

  – Vi på Inission Lohja är oerhört glada över att se Inission expandera i Finland genom förvärvet av MLB. Bolaget är en av de mest kända EMS-tjänsteleverantörerna i landet och vi ser fram emot ett starkt samarbete. Med Inissions och MLB:s samlade kapacitet och branschkunskap har vi möjligheten att erbjuda våra kunder både banbrytande lösningar och kundservice i världsklass.

   

  Rainer Backman, VD MLB:

   

  – Som tjänsteleverantör inom elektroniktillverkning är vi en av de äldsta och mest erfarna inom vårt område i Finland. Vi har arbetat med våra kunder i 45 år, varav 33 år som familjeföretag. Våra värderingar bygger på viljan att samarbeta och ta hand om våra kunder på bästa sätt för att nå våra gemensamma mål. Våra styrkor är kundorientering, flexibel tillverkning, kvalitet och en stab av erfarna yrkesmän. Genom att kombinera våra styrkor med Inissions kan vi ta hand om våra kunder mer effektivt, erbjuda ett bredare utbud av tjänster och utveckla vår verksamhet på ett helt nytt sätt. Detta säkerställer att vi möter de växande behoven inom alla sektorer inom elektronikindustrin. Vi blickar med stor entusiasm mot framtiden.

   

  Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inission finanser från den 31 januari 2022.

   

  För mer information:

   

  Pekka Väyrynen, VD Inission Lohja Oy
  +358 50 555 1516
  pekka.vayrynen@inission.com

   

  Rainer Backman, CEO MLB Electronics Oy
  +358 400 475 500
  rainer.backman@mlb.fi

   

  Denna information är sådan information som Inission AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 januari 2022 kl. 08:30 CET.

   

  Om Inission

   

  Inission är en lönsam totalleverantör som erbjuder krävande industrikunder i Norden kompletta elektroniska och mekaniska produkter av högsta kvalité. Våra tjänster täcker in hela produktlivscykeln, från utveckling och konstruktion till industrialisering, volymproduktion och eftermarknad. Genom att kombinera detta med logistiktjänster och en produktion baserad på hög flexibilitet, kundanpassning och korta ledtider blir vårt erbjudande mycket konkurrenskraftigt.

   

  Inission har produktionsenheter i Stockholm, Västerås, Borås, Munkfors, Malmö, Løkken Verk (Norge), Lohja (Finland), Lagedi och Tallinn (Estland). Inission är noterade på Nasdaq First North Growth Market med Nordic Certified Adviser AB (info@certifiedadviser.se, +46 707 94 90 73) som certified adviser. Bolagets rapporter arkiveras under: www.inission.com/investor-relations.

   

  Inission AB: org.nr 556747-1890
  Faktorigatan 15A,
  652 21 Karlstad

  Läs mer
 • 06/09/2021 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Välkommen att träffa oss på Tammerfors underleverantörsmässa 21-23 september 2021 i monter C1104!

  2020 -mässan fick skjutas upp på grund av coronaepidemin, men i år kommer vi att kunna mötas ansikte mot ansikte igen. Vi följer de givna rekommendationerna och begränsningarna för att minimera risken för Covid-19-infektion. Så kom och hoppa in i vår monter C1104! Om du vill boka tid kan du kontakta personen direkt eller kontakta oss via e -post på sales@mlb.fi.

   

  Vi är närvarande:

  Tisdag 21.9.

  Rainer Backman, Sari Saarinen, Hannu Eriksson,

  Jani Kettunen

   

  Onsdag 22.9.

  Rainer Backman, Asta Kronvall-Kettunen,

  Kimmo Kortesoja, Sari Saarinen, Jenni Kujanpää,

  Petra Löytänä, Linda Turkki

   

  Torsdag 23.9.

  Rainer Backman, Ari Koskinen, Kimmo Kortesoja,

  Petra Löytänä, Linda Turkki

  Läs mer
 • 06/04/2021 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Ny Key Account Manager nominerad

  Hannu Eriksson, tidigare Teknisk supportchef för produktion och försäljning, tillträdde som Key Account Manager den 1 april 2021. Hannu har en omfattande och respekterad karriär bakom sig inom branschen, utöver detta har han kompetensen och entusiasmen för nya utmaningar inom kundgränssnittet.

  Läs mer
 • 06/04/2021 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Ny produktionsutrustning

  På grund av ökad efterfrågan har vi investerat i att optimera produktionsprocesser genom att investera i produktionsutrustning. I november installerades en ny Mirae SMA monteringslinje för att möta den ökade efterfrågan och förvärvade samtidigt en Ersa selektiv lödmaskin för att balansera produktionsbelastningen. Förstärkningen av den nya utrustningen har gått bra och vi kan bättre möta våra kunders behov även i ett tätt schema.

  Läs mer
 • 02/10/2020 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  MLB:llä tapahtuu

  Kuluneen kevään aikana teimme strategisen päätöksen keskittää kaikki toiminnot Lohjalle, lakkauttamalla Tsekin toimipiste. Kasvatamme ja tehostamme Lohjan tuotannon kapasiteettia, ottamalla käyttöön uuden ladontalinjan sekä selektiivisen juotoskoneen lokakuun aikana.

  Kapasiteetin noustessa, olemme kasvattaneet myös henkilöstön määrää. Henkilöitä on rekrytoitu laatutiimiin sekä tuotantoon. Näiden investointien avulla pyrimme kehittämään toimintaamme, jotta voimme myös jatkossa vastata joustavasti asiakkaiden kasvaviin tarpeisiin.

  IPC J-STD-001 kouluttajamme ovat kouluttaneet ensimmäisen ryhmän IPC J-STD-001 Specialisteja tuotantoomme ja jatkamme kouluttamista vuoden 2021 kevääseen.

  Pitkäaikainen ja arvostettu Tekninen Johtaja, Jan Nordbo jäi ansaitulle eläkkeelle syyskuun lopussa. Uutena Teknisenä Johtajana aloitti Jani Kettunen. Jani on toiminut pitkään MLB:llä ja työskenteli aiemmin Teknisenä asiantuntijana vahvassa yhteistyössä Jan Nordbon kanssa.

  Läs mer
 • 13/03/2020 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Läs mer
 • 13/03/2020 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Läs mer
 • 13/03/2020 - MLB Electronics 0 Kommentarer
  Läs mer