GÖR EN OFFERTFÖRFRÅGAN för staplinga av kretskort eller för enhetskonfigurering – MLB Electronics från Lojo

Ta kontakt

Ifall du är intresserad av kretskortsstapling eller enhetskonfigurering lämna modigt en offertförfågan till MLB Electronics AB i Lojo. För att påbörja vårt samarbete på bästa möjliga sätt önskar vi att du bekantar dig med listan nedanför och skickar in de nedan nämnda dokumenten till oss per e-post i samband med offertförfrågan. Ifall du önskar att vi kontaktar dig, vänligen fyll i blanketten nedan.

Nödvändiga dokument för offertförfrågan


Lista på delar
Listan på delar fastställer alla delar och komponenter som behövs och på den fastställs typen av varje komponent samt placeringen och mängden av dem på kretskortet. Informationen måste vara entydig och korrekt. Anskaffningen av delar och komponenter gör på basis av denna lista.

Bild på delplaceringen 

På delplaceringsbilden framförs platserna på de staplade komponenterna på kretskortet med hjälp av positions- och riktningsinformation. Delplaceringsbilden används för att kontrollera komponenternas riktning och giltighet, eftersom det kan framkomma motstridigheter i olika designprograms komponentbibliotek gällande den använda komponentens egenskaper.


Ytmontering

Till vårt förfogande har vi AEGIS CAD software programmet för tillverkningen av ytmonteringsprogram. Ytmonteringsmaskinen behöver information om platsen där komponenten ska installeras (koordinater) och i vilken riktning komponenten ska installeras (vinkeln). Dessutom behöver maskinen informationen om kretskortets fidun (fiducial marks). Informationen kan bäst hämtas från en Native Cad-fil i ASCII-format.

Vi erbjuder gärna extra hjälp med skapandet av en ASCII-fil.


GERBER-filer
GERBER-filerna visar kretskortets alla lager och från dessa filer tillverkas kretskortet och lödpasta schablonen.


Specificeringen av kretskortet

Informationen om kretskortet, kretskortsmaterialet och monteringen. Om kunden levererar kretskortet vore det bra att hen även levererar specificeringarna och/eller nämna, om kretskortets montering eller design är avvikande på ett sätt som kan påverka de valda processerna.


Andra specialinstruktioner

Alla andra instruktioner gällande bl.a. tillverkning, behandling, anteckning och leverans av produkten och komponenterna. Det vore bra att uppmärksamma oss om problem som förekommit tidigare i produktionen.


All information behandlas konfidentiellt och överlåts aldrig till en tredje part. Tveka inte att kontakta oss ifall några frågor uppstår, vi svarar gärna!

Obligatoriska fält

I framtiden får man skicka information och erbjudanden till mig

Per e-post
Per textmeddelande