Contract Manufacturing

Visuaalinen tarkastus

Ladonnan ja juotosten laatu varmistetaan 100% visuaalisella tarkastuksella. Tarkastus tehdään makroskoopeilla tai konenäkölaitteella. Ammattitaitoiset tarkastajamme tekevät myös mahdolliset tarvittavat korjaukset itse heti tarkastuksen yhteydessä. Tarkastuksessa havaituista poikkeamista viedään välittömästi palaute edelliseen työvaiheeseen ja prosessia korjataan heti.

Tarkastuksilla varmistetaan että:

  • komponentit ovat hyvin juottuneet
  • komponentti on arvoltaan oikea
  • komponentti on oikein päin ladottu
  • piirikorttipohja on siisti ja ehjä

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi