Contract Manufacturing

Visuell granskning

Monteringens och lödningarnas kvalitet säkerställs till 100 % med en visuell granskning. Granskningen utförs med makroskop eller AOI. Våra kompetenta granskare utför även eventuella nödvändiga reparationer i samband med granskningen. Avvikelser som upptäcks i granskningen meddelas genast till det föregående arbetsskedet och processen korrigeras omedelbart. Med granskningarna säkerställs att:

  • komponenterna är utmärkt lödda
  • komponentens värde är korrekt
  • komponenten är korrekt monterad
  • kretskortsbottnen är hel och prydlig

Tarrantie 2-4, 08500 Lohja, FI | tel. +358 19 311 711 | fax. +358 19 335 434 | sales@mlb.fi